Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie

Nieuwsbrief stichtingvazaghana.nl

 

[aanhef]

In deze eerste nieuwsbrief willen wij aankondigen, dat voorzitter Adri en penningmeester Martin de tickets geboekt hebben naar Ghana. We vertrekken op vrijdag 6 mei.

Martin kan twee en Adri drie weken blijven.

We hebben een brief ontvangen van de hoofdonderwijzer, die ons op de hoogte heeft gebracht van de wensen, die men graag gerealiseerd zou willen zien.

Dat zijn:

1. Een compleet nieuw klaslokaal inclusief tafels en stoelen

2. Tafels en stoelen voor drie klaslokalen voor de middelbare school

3. Het afmaken van een nog niet voltooid klaslokaal incl. tafels en stoelen

4. School aansluiten op het electriciteitsnetwerk

5. een ruimte voor een computercentrum

6. een ruimte voor een bibliotheek

7. tweedehands computers voor lessen

8. ruimte voor het onderwijzend personeel

Nu is dat wel heel erg veel voor onze kleine stichting en we zullen dus prioriteiten moeten stellen. Volgens ons is het nog te vroeg om de school aan te sluiten op het electriciteitsnetwerk en de school te voorzien van computers, omdat er nog genoeg andere zaken te realiseren zijn. Wij vinden dat er zo snel mogelijk genoeg ruimtes en loklaen voorhanden moeten zijn.

Daardoor heeft het bestuur besloten om voorlopig het volgende alvast toe te zeggen:

1. Het afmaken van het nog niet voltooide klaslokaal inclusief stoelen en tafels.

2. Het vorozien van stoelen en tafels van drie klaslokalen van de middelbare school.

Over eventuele nieuw te bouwen lokalen en ruimtes zullen wij ter plaatse besprekingen voeren.

Om zo veel mogelijk dit jaar te kunnen realiseren zijn wij naarstig op zoek naar sponsoren en donateurs.

Elke bijdrage kan ertoe leiden dat we weer iets nieuws kunnen bouwen.

Wij zien uw reactie gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,

bestuur Stichting VaZaGhana

 

www.stichtingvazaghana.nl | Om u zelf af te melden, kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingvazaghana.nl